Home រ៉េប & ហ៊ីបហប Catch Me If You Can – VannDa

Catch Me If You Can – VannDa

by vong

 Never Be The Same Yuh Uh,
Never Be The Same
Never Be The Same Yuh Uh, Hmm Yuh
I’ll Never Be The Same Yuh Uh, HmmYuh, Never Be The Same Yuh
(Never Be The Same)
They Wanna Steal Ma Fame Yuh Uh
(Wanna Steal Ma Fame)

Catch Me If You Can
(Catch Me If You)
Catch Me If You Can
(Catch Me If You)

Never Be The Same Yuh Uh
(Never Be The Same)
They Wanna Steal Ma Fame Yuh Uh
(Wanna Steal Ma Fame)

Catch Me If You Can
(Catch Me If You)
Catch Me If You Can
(Catch Me If You)Catch Me If You Can,
Leonardo (Dicaprio)
រត់តាមខ្ញុំឲ្យទាន់ ខ្ញុំ Ronaldo (Hello)
Flow ខ្ញុំដូច Rifle បាញ់ដូចជា Rambo
ទិចអ្នកដូចឪម៉ាល់ ឲ្យអ្នកស្រែកដូចម៉ោងរោទិ៍

Send Me Your Addy ប្រសិនជាអ្នកចង់មានបញ្ហា
Oh Dm Me បើសិនអ្នកឯងអស្ចារ្យ
Oh V.I.P. ពេលដែលឮថា Vannda
អាល់ប៊ុមខ្ញុំមានតម្លៃដូច Mona Lisa

Hey Hey Hey,
ទឹកមាត់ខ្ញុំមានតម្លៃថ្លៃជាងក្ដាម Alaska
ដោះស្រាយរឿងជីវិតដូចជាដកសមីការ
ឲ្យអ្នកញៀនភ្លេងនេះដូចយាយៗឆីស្លា
ឲ្យអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំដូចមាតាបិតា

ការពារ Uv មិនចាំបាច់ពាក់វែនតា
I Gotta Check Your Id
ពេលដែល [____] With Vannda
All Eyes On Me ពេលដែលឈរលើវេហា
ស្រីៗកម្មង់ខ្ញុំដូចជា Foodpanda

catch me if you can vannda lyrics

I’ll Never Be The Same Yuh Uh
(Never Be The Same)
They Wanna Steal Ma Fame Yuh Uh
(Wanna Steal Ma Fame)

Catch Me If You Can
(Catch Me If You Can)
Catch Me If You Can
(Catch Me If You Can)

I’ll Never Be The Same Yuh Uh
(Never Be The Same)
Wanna Steal Ma Fame Yuh Uh
(Wanna Steal Ma Fame)

Catch Me If You Can
(Catch Me If You)
Catch Me If You Can
(Catch Me If You Can)I’ve Been Dreamin’,
I’ve Been Thinkin’
I’ve Been Mappin’, មុនខ្ញុំមកដល់ចំណុចមួយនេះ (Yessir)
ជីវិតដែលលំបាកខ្ញុំមិនចង់ទៀតទេ
Throwing My Money In The Air
Album ខ្ញុំ On The Way
Aye Aye Aye,
I Gotta Do What I Do

Never Back Down,
Never Bow Down, No Surrender
Do Me A Favor ធំហើយកុំធ្វើអីឡេឡឺ
I Do It Better,
គេនៅសម័យវណ្ណដា អ្នកនៅសម័យ Dinosaur

That’s A Fact, ខ្ញុំនិយាយសុទ្ធជារឿងពិត (Yessir)
No Cap, អ្នកកំពុងតែអន់ចិត្ត Hmm
Where Are You At ពេលដែលមេឃកំពុងងងឹត? Emm Hmm
ឬមួយចាំតែស៊ីពែ ទុកឲ្យខ្ញុំបកស្រាយលម្អិត

I Love This Beat Tho
Vd Got This Beat From Overseasនេះគឺជា Flow ខ្ញុំស្រោចភ្លេងដូចទឹកសុីយោ(ទុយោ)
វណ្ណដាមានតែមួយដែលតស៊ូដូចតាស៊ីក្លូ
ស្រីៗអែបកៀនពេលដែលឮខ្ញុំវាយស៊ីញ៉ូ
Shawty Throw Her Back ខ្ញុំទះផាច់ៗដូចធុងស្ពេត្រូ

នេះគឺជា Flow ខ្ញុំស្រោចភ្លេងដូចទឹកស៊ីយ៉ោ(ទុយោ)
វណ្ណដាមានតែមួយដែលតស៊ូដូចតាស៊ីក្លូ
ស្រីៗអែបកៀនពេលដែលឮខ្ញុំវាយស៊ីញ៉ូ
Shawty Trhow Her Back ខ្ញុំទះផាច់ៗដូចធុងស្ពេត្រូ

Yea Yea Yea Yea Yea,
សុំអូនបើកវាំងនន
Ou Ou Ou Ou Ou,
នាងបើកទាំងបេះដូង

Aye Aye Aye Aye Aye,
She Wanna Catch Me
Hold Up,
Catch Me If You Can Babyនាងចង់ឱបថើបខ្ញុំដូចតុក្កតា,
I Said Nah Nah Nah Nah
រសជាតិអូនចត់ដូចពេលស៊ីស្លា,
បងភ័យឡើងហត់ដូច Steam Sauna
បេះខួរមកគិតពិចារណា បងបិទនេត្រាប្តូរអាកប្បកិរិយា
ដូចចិនវឹកវរពេលបាត់ Jack Ma (Wtf)

មិនអាចនឹងប្រណាំង ឡានដឹកសាំងមិនចេះអស់សាំង
បោលទៅមុខដូចឡានដាច់ប្រាំង មើលកខ្ញុំមានអីចាំងៗ
ឲ្យអ្នកគាំងដូចម៉ាឡាកាំង ឲ្យអ្នកវិលដូច ចុកថ្នាំខ្លាំង
ប៉ះរលាកដូចស៊ីម៉ាំង រសៀលមិនទាន់អស់កម្លាំង

នេះគឺជា Flow ខ្ញុំស្រោចភ្លេងដូចទឹកស៊ីយ៉ោ (ទុយោ)
វណ្ណដាមានតែមួយដែលតស៊ូដូចតាស៊ីក្លូ
ស្រីៗអែបកៀនពេលដែលឮខ្ញុំវាយស៊ីញ៉ូ
Shawty Throw Her Back, ខ្ញុំទះផាច់ៗដូចធុងស្ពេត្រូ

នេះគឺជា Flow ខ្ញុំស្រោចភ្លេងដូចទឹកស៊ីយ៉ោ(ទុយោ)
វណ្ណដាមានតែមួយដែលតស៊ូដូចតាស៊ីក្លូ
ស្រីៗអែបកៀនពេលដែលឮខ្ញុំវាយស៊ីញ៉ូ
Shawty Throw Her Back ខ្ញុំទះផាច់ៗដូចធុងស្ពេត្រូអ្នកដែលយល់ពីខ្ញុំ យល់អ្វីដែលខ្ញុំវិភាគ ដូចរាវឃើញម្ចុល (Oh Oh)
ដែលលាក់នៅក្នុងអាកាសធាតុ អ្វីដែលអ្នកពិបាកខ្ញុំធ្វើវាឲ្យ Easy
ជីវិតរ៉ោករាក់ Duplicate វាជាពីរ
ខ្ញុំមិនដែលកាន់ផ្លាកលើពាក្យថា Help Me
ទន្សាយមើលងាយអណ្ដើក អណ្ដើកដល់ទី លើកជ័យលាភី

Catch Me If You Can
ខ្ញុំដឹងថាអ្នក Need Your Revenge
តែអ្នកប្រៀបដូចម៉ាស៊ីនដែលអស់ប្រេង
ឃើញអ្នកមានអំណួតឆ្កួតឡើងធំធេង

ខ្ញុំឲ្យអ្នកគេង គេង គេង
You Better Off Stage
ឲ្យអ្នកជាប់ Silence ដូចជាឡានជាប់លេខ
ចម្រៀងខ្ញុំ Bang Bang Bang,
ឲ្យអ្នកសើច ឲ្យអ្នកសេដ (Sad)
ឲ្យអ្នកបាស់សក់ជ្រោងដូចកំពុងលាប Wax

Come, Come And Try Me, Hmmm
Come And Try MeCatch Me If You Can (Catch Me, Wooh)
Catch Me If You Can, Mtfk

Sheeesh,
Catch Me

ព័ត៌មានលម្អិត Catch Me If You Can Lyrics

Catch Me If You Can VannDa Lyrics (Official Video)

  • Prod. by: VannDaWritten: VannDa
  • Mixed and mastered: Songha
  • Directed by: Jeremiah Overman
  • Edited: សាអ៊ុយ ប៊យ
  • 1st AD: Sopheaktra Phong (Tra)
  • 2nd AD: Nich CoNan,
  • 3rd AD: Nadane Youk
  • Colorist: Phanith Chhum

You may also like

Leave a Comment